شنبه, 29 دی 1397
محمد بهادر
حضرت پیر مولانا دکتر جواد نوربخش (نور علیشاه کرمانی)
خانه عشق
پیر جوان بخت دکتر علیرضا نوربخش (رضا علیشاه کرمانی)
زیارتگه رندان جهان

شرح مختصری در مورد ارتباط با خدا

تاریخ ایجاد در 28 خرداد 1395

بزرگان و پیشکسوتان شرح و توضیحات لازم را فرموده¬اند، لذا جهت یادآوری به شرح مختصری می¬پردازیم.

ارتباط با خداوند به وسیله¬ی : عشق، صدق، ذکر، ارادت، تسلیم، نرنجیدن و نرنجاندن و خدمت به خلق، بوجود می¬آید .

ادامه مطلب...

ما بازنشـسته در زبانیـم

تاریخ ایجاد در 27 دی 1394

ما بازنشـسته در زبانیـم

مـا بـازنشسـتـه در زبــانیـــم          سلطان عـمل ز جسـم و جانیم

با قــدّ خمـیده، قلب عــاشـق          مـخلوق خـدا ز خـود نرانیــم

گه خـانه نشـیـن و گه به بازار          دُردانـه ی بـزم عــاشــقانیــم

یـاران جــوان هـمــدم پیـــر          هـر لحظه به خـدمـتی روانیـم

صــد بــار ز پـا فتـــاده امّــا          بی خـدمت دوسـت نگذرانیـم

درویـش صفت بـدون تـزویـر          هـر نیـش رسـد ز حـق بدانیم

«بهادر» هم زِ جان و دل بگفتا          به تسلیم و رضا خوش گذرانیم

ای عـشق خدای ما کریم است        کی بسـته به نـان ایـن و آنیـم

لحظات خوش

تاریخ ایجاد در 28 خرداد 1395

لحظات خوش

هرگاه اتفاق تلخ و ناگواری به ما میرسد، فکر می¬کنیم تمام ایام به ما تلخ میگذرد و یا تلخ خواهد گذشت.

1-فراموش نکنیم، هیچکس به قول نداده که زندگانی بدون مشکلات خواهد بود .

2-در لحظات و ایام تلخ و ناگوار، قدر روزهای خوش و گوارا را بدانیم .

3-قبول نمائیم که زندگانی فراز و نشیب دارد و صد در صد این لحظات تلخ می گذرد .

ادامه مطلب...

نوربخشا عاشق رویت منم

تاریخ ایجاد در 15 فروردين 1394

 

نوربخشا عاشق رویت منم

نوربـخـشا عـاشــق رویـت منـم          واله و سـرگشـته ی کـویت منـم

بـاز کن آن پیــچ و تـاب زلف را          بسـته ی زنجـیـر گیسـویت منـم

گرهزاران جان در این جسمم بود          کشـته ی تیــغ دو ابرویت مـنـم

ای شـمیم و عـطر گل در نـوبهار          مست و لایعقل از آن بویت منـم

من رهـیده از کنشت و مـسجـدم          مانـده از هر راه و رهـپویت منـم

ای امیـر عـرصه ی چـوگان دهـر          هر طرف افـتاده چون گویت منـم

دیده بیـزار است از صـدها صنـم          چشـم بسـته آمــده سـویت منـم

ای وفـاسـلطان و ای شـاه صـفـا          کشته و دیـوانـه ی خـویت منـم

گـر که غـرق آب دریـاهـا شـوم          تشنه ی یک قطره ی جـویت منم

یـوسـف مـصـری بـه بـازارم درآ          در به در بر خـال هـنـدویت منـم

گـر بـهـا دارم بـهـایم از تـو بـاد

مـنعم ذکــر هــوالـهـویـت منـم

مراقبه

تاریخ ایجاد در 28 خرداد 1395

مراقبه روش¬های گوناگون و بسیاری دارد که باید بوسیله¬ی سکوت ظاهر و باطن بوجود آید، تا بدینوسیله بتوان خود را به خداوندی که در درون ما است، مرتبط ساخت و به وضوح به روشنائی و نور حق تقرب جوئیم و به این باور برسیم که خداوند یکتا و لایزال بر تمام جهانیان مسلّط و محیط است.

ادامه مطلب...

صفحه1 از15

جستجو

مکتب تصوف

Tasavof

 تصوف مکتب اخلاق است و پير طريقت مي‌کوشد که دل صوفي را به اخلاق الهي آراسته گرداند. در حقيقت نقش استاد طريق کيمياگري است و بايد توان آن را داشته باشد که مس دل سالک را با کيمياي نظر تعاليم خود به طلا مبدل سازد. آتشي لازم است تا مس دل در آن گداخته شود و با اکسير پير به طلا مبدل گردد. نام اين اکسير اعظم يا خميرمايه اصلي کار ارادت است و بدون آتش ارادت نه مس دل ذوب مي شود و نه اکسير پير قابل تاثير است.

امید و اراده

Omid

اگر در فراز و فرود هر نواخت زندگی، ناگاه ریتم آهنگت ناهماهنگ شد یا سیمی از سازت برید و پاره شد، دل قوی دار و با امید و اراده نواختن را ادامه بده و آهنگ زندگی را چنان بنواز که موزون ترین و دل نشین ترین صدای عالم به گوش دنیا برسد.

مقاله ها

به نام اوّل و آخر ...

یـوسـفِ جـانـم بـه دیـدارم بیـا          من ز خود رفتم، تو در جانم بیا اوّل مشی...

مسـافری سرگردان

روح انسان همانند آب است؛ از آسمان نازل می شود، مدّتی در دریاها و برکه ها منزل می...

خلقت انسان

کس ندانست بشر ازچه پدیدارشدست علّت خلق بشـر، حلّ معمّا عشـق است حمد و سپاس پرو...

رضایت از زندگی و خداشناسی

در دل خود گنج اسما یافتیم          کس نداند آنچه را ما یافتیم (دیوان نوربخش) ح...

خداوند از همه جهانیان بی نیاز است

خداوند در سوره ی 14 آیه ی 8 فرموده : « وَ قالَ مُوسی اِن تَکفُرُوا اَنتُم وَ مَن...

اشعار

همنشینان پاکباز

دوش   گِردِ   قدحم  عافيتی بود  مدام                     زهد  و تقواي  دمادم  ...

دردی کش میخانه

قــرآن ناطـق پیـر مـا، چشمان او تفـسیر آن          آیـات دلـجـویش بخوان، مستی بو...

مهمان نور

الا ای نوربخشِ دل، مرا در نورمهمان كن          بزن آتش سراپايم، بسان شمع سوزان ك...

خطوط شیدایی

مـدار ابرو و چشـمت خطـوطِ شـیدایی          نشـانِ عشـق و یه عالـم سـرانِ سـودایی...

با عشق بیا تا بشنوی

با عشق بیا تا بشـنوی، مهـر و صـفا را بشـنوی          گوشت شـود نغمه سـرا، ساز هُ...