یکشنبه, 10 اسفند 1393
محمد بهادر
حضرت پیر مولانا دکتر جواد نوربخش (نور علیشاه کرمانی)
خانه عشق
پیر جوان بخت دکتر علیرضا نوربخش (رضا علیشاه کرمانی)
زیارتگه رندان جهان

نجات از تنهایی و افسردگی

تاریخ ایجاد در 09 دی 1393

آرامش رهایی از ناملایمات و ناراحتی ها نیست، بلکه آرام بودن در میان ناملایمات می باشد.‏

تنهایی احساس خالی بودن و تهی بودن از درون است. ما احساس می کنیم ازکلّ جهان ویا هرچه که دوست داریم، جدا شده ایم. تنهایی انواع و درجات گوناگون دارد. گاهی ممکن است تنهایی را با یک احساس مبهم و یا افسردگی و ناراحتی، تجربه نماییم، گاه دراثر دور بودن یا از دست دادن شخص خاصّی ایجادشود ویا ممکن است براثر قطع ارتباط و تماس نداشتن با افراد بوجود آید یا بر اثر اجتماعی نبودن به ما تسلّط یابد. البتّه منطقی است که هرکدام از ما بعضی اوقات احساس تنهایی کنیم و این زمانی است که از نظر روحی و جسمی به دام تنهایی گرفتار شده ایم. لذا باید بکوشیم که از دام تنهایی وافسردگی نجات یابیم. بهترین راه حل اینست که : ابتدا به کسی که ما را خلق نموده و ما را دوست دارد، اعـتقاد داشته باشـیم و بدانیـم آنچه می گوییم و آنچه در اندیشه می گذرانیـم، او می شنود و می داند و ما را درک می کند. باید نگاه خود را به سوی نوری که ما را به سوی خود می خواند معطوف نماییم و باور داشته باشیم و به یقین قبول کنیم که خداوند متعال درهمه جا حاضر می باشد و ناظر اعمال درون و برون ماست. خودرا همیشه در محضر خدا بدانیم و او را از جان ودل یاد نماییم. هرگاه به این باور برسیم و به این مسایل ایمان داشته باشیم، لاجرم هیچگاه تنها نیستیم.

ادامه مطلب...

زلف چلیپا

تاریخ ایجاد در 09 دی 1393

زلف چلیپا

از عـشـق تـو آواره ی صـحـرا شـده ام          داغ از تـو و از زلـف چـلـیـپا شــده ام

بنـگــر تـو به مـن یـکـدم و آزاد نمــا          پابـند تـو گشتم، دل بـه دریــا شــده ام

تـا بـود نشــان از تــو و از خـالـق تـو          آواره ی هــر مــجـلــسِ آوا شــده ام

برچشم فروبسته ی این مفلس بی خویش          تابـان نـظـر افـتــاده و بیـنـا شـــده ام

در کُـنـج یکی خانه ی ویـرانه بُدَم مـن          تا قـامـت تـو دیــدم و شـیـدا شـده ام

بر هـر که بهـــادر نظر افکـند ترا دیـد

ازعـشـق تو سـرگشته و رسـوا شـده ام

 

کاروان سالار عشق

تاریخ ایجاد در 09 دی 1393

کاروان سالار عشق

کاروان را ساربان منزل به منزل می برد          سالکان را سوی منزل پیرِ فاضل می برد

از پـیِ دوریِّ نـابیـنا زِ چـاهِ مـعـصیت          چشم بینا کور را تا دربِ منزل می برد

در بیابان هوس، از بیمِ گرگِ حرص و آز          موسیِ عمران گَلِه تا پیشِ آغل می برد

در کویرِ تشنگی ای عاشق گم کرده راه          بویِ لیلی قیس را تا پایِ محمل می برد

هم درین معنی نگر، آن پیر کنعان را ببین          بوی پیراهن شرر از دیده و دل می برد

گر تو مردِ این رهی، خود را بِهِل مِنقاد شو          بی خودی اکنون ترا با حق مقابل می برد

پیروی کن مُرشدت را با خموشیّ و ببین          از شکایت نزد خضر، موسی چه حاصل می برد

باخدا باش و به صوبِ ناخدا برآب رو          چون خدایِ ناخدا کشتی به ساحل می برد

در طریق معرفت از بهرِ هر رهرو کنون

نورمی بخشد به ره آنکو ز ما دل می برد

 

مثبت اندیشی

تاریخ ایجاد در 09 دی 1393

اگر در فراز و فرودِ هر نواختِ زندگی، ناگاه ریتم آهنگت ناهماهنگ شد یا سیمی از سازت برید و پاره شد، دل قوی دار و با امّید و اراده نواختن را ادامه بده و آهنگ زندگی را چنان بنواز که موزون ترین و دل نشین ترین صدای عالم به گوش دنیا برسد.

باید به همه ی افراد و اشیاء و حرفها و مـوضوعات مثبت بیندیشیم و برداشت مثبت داشته باشیم، زیرا اذهان و افکار و شنوایی و نیّات و نگاه ها همیشه آگاهانه یا ناخودآگاه، شاید برحسب عادت مشغول می باشند و به همه چیز می نگرند و می اندیشند و به همه جا می روند، یعنی دریک لحظه مسافت های دوری را می پیمایند و برداشت هایی می نمایند، که اگر افکار و نیّات و برداشت های منفی را از خود دورسازیم، لاجرم افکار و نیّات و برداشت های مثبت جایگزین آنها می گردند.

که حافظ فرموده است :

ادامه مطلب...

نوزده آذر ( هو مدد يا پير مدد يا شاه كرمانی مدد )

تاریخ ایجاد در 09 دی 1393

نـوزده آذر

( هو مدد يا پير مدد يا شاه كرمانی مدد )

نـوزده آذر چـو خـورشـيـدی دمـيد          نـور ذوالنـّـور عـليـشـاهـی رسـيـد

بـر دل شــاه و گــدا از پــرتــواَش          برقی از فـيـض جمالش بـرجـهـيـد

صـد عجـب پاييز و بوی مسـت گل          نكهـتی بر ســر خمـارانـش وزيــد

چشم نرگس از نگاهش خواب رفت          سـرو سـاهی در بـرش قامت خميـد

چون كه بـوی يوسـف كنعان رسـيد          چشـم يعـقـوب دلـم نـورش بـديـد

آذرخـشـــی نــــوزده آذر مـــــرا          هـور عشـقـش بر دلـم آتـش كشيـد

هــان ای افـتــادگـان و خـفـتـگـان          سـاقی آمـد جـام خـود را پـركـنيـد

تا رســيـدن بـر حــريــم درگـهـش          مـرغ دل را در هــوايـش پـر زنيــد

جـان شـيـريـن مـی دهــم در راه او          گِرد خـاک پـای او خـواهـم خـزيـد

مـی دهـد هـر دم  بهــادر مـ‍‍ژده ای          در خـزان فـصـل بهـاران شـد پـديد

مـرحـبا اهــلاً و سـهـلاً نـوربخـش

شـام تارم رفت و شـد صبـح سـپيـد

 

صفحه1 از12

جستجو

مکتب تصوف

Tasavof

 تصوف مکتب اخلاق است و پير طريقت مي‌کوشد که دل صوفي را به اخلاق الهي آراسته گرداند. در حقيقت نقش استاد طريق کيمياگري است و بايد توان آن را داشته باشد که مس دل سالک را با کيمياي نظر تعاليم خود به طلا مبدل سازد. آتشي لازم است تا مس دل در آن گداخته شود و با اکسير پير به طلا مبدل گردد. نام اين اکسير اعظم يا خميرمايه اصلي کار ارادت است و بدون آتش ارادت نه مس دل ذوب مي شود و نه اکسير پير قابل تاثير است.

امید و اراده

Omid

اگر در فراز و فرود هر نواخت زندگی، ناگاه ریتم آهنگت ناهماهنگ شد یا سیمی از سازت برید و پاره شد، دل قوی دار و با امید و اراده نواختن را ادامه بده و آهنگ زندگی را چنان بنواز که موزون ترین و دل نشین ترین صدای عالم به گوش دنیا برسد.

مقاله ها

به نام اوّل و آخر ...

یـوسـفِ جـانـم بـه دیـدارم بیـا          من ز خود رفتم، تو در جانم بیا اوّل مشی...

مسـافری سرگردان

روح انسان همانند آب است؛ از آسمان نازل می شود، مدّتی در دریاها و برکه ها منزل می...

خلقت انسان

کس ندانست بشر ازچه پدیدارشدست علّت خلق بشـر، حلّ معمّا عشـق است حمد و سپاس پرو...

رضایت از زندگی و خداشناسی

در دل خود گنج اسما یافتیم          کس نداند آنچه را ما یافتیم (دیوان نوربخش) ح...

خداوند از همه جهانیان بی نیاز است

خداوند در سوره ی 14 آیه ی 8 فرموده : « وَ قالَ مُوسی اِن تَکفُرُوا اَنتُم وَ مَن...

اشعار

همنشینان پاکباز

دوش   گِردِ   قدحم  عافيتی بود  مدام                     زهد  و تقواي  دمادم  ...

دردی کش میخانه

قــرآن ناطـق پیـر مـا، چشمان او تفـسیر آن          آیـات دلـجـویش بخوان، مستی بو...

مهمان نور

الا ای نوربخشِ دل، مرا در نورمهمان كن          بزن آتش سراپايم، بسان شمع سوزان ك...

خطوط شیدایی

مـدار ابرو و چشـمت خطـوطِ شـیدایی          نشـانِ عشـق و یه عالـم سـرانِ سـودایی...

با عشق بیا تا بشنوی

با عشق بیا تا بشـنوی، مهـر و صـفا را بشـنوی          گوشت شـود نغمه سـرا، ساز هُ...