دوشنبه, 09 آذر 1394
محمد بهادر
حضرت پیر مولانا دکتر جواد نوربخش (نور علیشاه کرمانی)
خانه عشق
پیر جوان بخت دکتر علیرضا نوربخش (رضا علیشاه کرمانی)
زیارتگه رندان جهان

روش هایی برای نیروی تمرکز

تاریخ ایجاد در 15 فروردين 1394

   تمام مخلوق بطور نسبی نیروی تمرکز را دارا می باشند. آنهایی که کمتر می توانند تمرکز نمایند، تداخل فکری درونی و برونی بیشتری دارند ونمی توانند آنها را ازخود دورنمایند وهر لحظه بطور خودآگاه یا ناخودآگاه افکارشان به موضوعی یا به جهتی رهسپار می شود، لاجرم می گویند : تمرکز نداریم، افکارمان آشفته است، نمی توانیم تمرکزنماییم، نمی بینیم، یعنی به مغز و فکر و ذهن خود فرمان و تلقین منفی می نمایند و یا تنبل و کم حوصله هستند ویا بی اعتقاد می باشند، ویا می گویند، ذاتاً آدم بی حواسی هستم و یا حواس پرتی یا نداشتن تمرکز، موروثی است، که من ندارم و... درصورتیکه تمام استعدادهای ذهنی و نیروی تمرکز، با این حال که در افراد نسبی است، امّا به تلاش و کوشش وعلاقمند بودن انسان وابسته است و به طور مطلق ربطی به : سن، جنس، تحصیلات و ژنتیک ندارد و آنهایی که نمی توانند درتمرین های خود سماجت و پشتکار و ممارست ممتد نشان دهند، ناگزیر همیشه ناامید و بی علاقه و با نقش منفی ذهنی و با تلقین های منفی به خودشان، باعث می شوند از موفـّقیّت و نقش مهم در یادگیری و پیشرفت، عقب بمانند.

ادامه مطلب...

نوربخشا عاشق رویت منم

تاریخ ایجاد در 15 فروردين 1394

 

نوربخشا عاشق رویت منم

نوربـخـشا عـاشــق رویـت منـم          واله و سـرگشـته ی کـویت منـم

بـاز کن آن پیــچ و تـاب زلف را          بسـته ی زنجـیـر گیسـویت منـم

گرهزاران جان در این جسمم بود          کشـته ی تیــغ دو ابرویت مـنـم

ای شـمیم و عـطر گل در نـوبهار          مست و لایعقل از آن بویت منـم

من رهـیده از کنشت و مـسجـدم          مانـده از هر راه و رهـپویت منـم

ای امیـر عـرصه ی چـوگان دهـر          هر طرف افـتاده چون گویت منـم

دیده بیـزار است از صـدها صنـم          چشـم بسـته آمــده سـویت منـم

ای وفـاسـلطان و ای شـاه صـفـا          کشته و دیـوانـه ی خـویت منـم

گـر که غـرق آب دریـاهـا شـوم          تشنه ی یک قطره ی جـویت منم

یـوسـف مـصـری بـه بـازارم درآ          در به در بر خـال هـنـدویت منـم

گـر بـهـا دارم بـهـایم از تـو بـاد

مـنعم ذکــر هــوالـهـویـت منـم

رسیدن به سر منزل مقصود

تاریخ ایجاد در 15 فروردين 1394

من از نوربخش این سخن گوش کردم

که میخواند و می رفت و من می شنیدم

خـوشـم زانکه افسـانـه ی خـویشـتن را

ســپردم بـه یــاد و بـه یــادش رســیدم

(دیوان نوربخش)

رسیدن به سر منزل مقصود

برای رسیدن به ترقّی و پیشرفت و تکامل روحی و زندگانی معنوی احتیاج به مقامات و حالات مخصوصی است که آنها را به سفر و سیروسلوک مثل زده اند و دراین سفرهزاران پدیده ی ناشناخته آشکار می شود و مراحل روحی بخصوصی مکشوف می گردد. سالک درطیّ این مسافرت از همان لحظاتی که به راه می افتد و درپی رسیدن به کمال برمی آید، جهت رسیدن به مقصد خویش از منازل ومراحل مختلفی می گذرد و مانند جهانگردی هرلحظه با منظره ی ویژه ای برخورد می کند، که بعضی از این مناظر شوق آور و نشاط انگیزند و گاهی در هرگام مشکلی را می یابد و به فراز و نشیب هایی برخورد می نماید. گاهی دشت های وحشت زا و راههای طولانی و تونل های هولناک در مقابل خود می بیند. در این مراحل بسیاری از رهروان مبتدی و سالکین ناآگاه که ذوق عشق به حق را نچشیده اند، با برخورد به اوّلین موانع راه که صعب العبور باشد به وهم می افتند و پای واپس می گذارند. بعضی از فراز و نشیب ها می گریزند، بعضی مانند کسی که در بیابان سردرگم شود هدف اصلی که عشـق حق است را گم می کنند. بعضی به دنبال خواسته ها وامیال دنیایی هستند و چنانچه دراوایل راه خواسته هایشان برآورده نشود دلسرد می شوند. بعضی هم که نتوانند خود را از هواهای نفسانی برهانند از ادامه ی راه باز می مانند. عدّه ای هم با همّت وتوکّل هیچ ناهمواری را مهم ندانسته و ضعف درمقابل موانع و حوادث را کفر می دانند وبا این شعار که : هرچه پیش سالک آید خیر اوست، با ایمانی راسخ و اراده ای استوار و همّتی والا، چون دریادلان پیش می روند تا به سرمنزل مقصود برسند.

ادامه مطلب...

دوران پیری و کهنسالی

تاریخ ایجاد در 15 فروردين 1394

دوران پیری و کهنسالی

پیـری چـو رسـد چاره و تـدبیـر ندارد          ویـران شـود آن خانه که یک پیـر ندارد

پیـری تو چه دانی، به چه تمثیل نمـایی          الطـاف خــدا باشــد و تـدبیــر نـدارد

هر پیر به هر خانهچو یک آیه ی نور است          آیــات کــرم باشـــد و تـفسیر نـدارد

او کهنه کتابیـسـت پر از رمـز سعـادت          نیکـوش نگهــدار که تـحـریـر نــدارد

بگــشای بر او بال و پـر مهــر و وفا را          گفتـار خــدا باشــد و تکـفیـر نــدارد

نقصی که رسد بر تنش ازسوی خداوند          نازش تـو بکش چـاره و تقـصـیر ندارد

پندت چو دهد از دل و جان باش پذیرا          پنـدش نـدهـی پنــد تـو تـأثیـر نـدارد

گـر رنجـه شـود آه جگـرســوز بـرآرد          بـرقـی که ز آهـش بجهـد تیــر نـدارد

او نـخـبه و فـرهیـخته از گـردش ایّـام          عـارف بـود و ناصـح و تـزویـر نـدارد

نخلیست کهنسال پراز سایه ی مهراست

ویران شـود آن خـانه که یک پیـر ندارد

 

 

افتادگی آموز اگر قابل فیضی

تاریخ ایجاد در 15 فروردين 1394

 

روزگار را به دایره ای عمودی که می چرخد، یا ساده تر گفته شود، مانند چرخ و فلکی که در پارک های ‏بازی دیده ایم باید مثال زد. در نظر آورید صندلی های چرخ و فلک پر از سرنشین می باشد، کسی که در بالای چرخ و ‏فلک قرار دارد، در نیم دور بعد در پائین ترین قسمت قرار می گیرد. پس مواظب باشیم، اگر امروز در بالای چرخ و فلک زندگی هستیم ..

هیچگاه هیچکس را ‏خوار و زبون نشماریم و بدانیم هر کسی نزد خالق ارج و قربی دارد. ‏

افتادگی آموز اگر قابل فیضی

همه می دانیم که صدها جویبار و نهر دریک رودخانه جاری می شوند وصدها رودخانه دریک دریامی ریزند و چندین دریا دریک اقیانوس قرارمی گیرند، زیرا : رودخانه در ارتفاع کمتری و پایین تر از جویبار و نهر قرار دارد ودریاها درسطحی پایین تر از رودخانه ها واقع شده اند، و دلیل اینکه : اقیانوس بار همه را به دوش می کشد ورنج همه را تحمّل می کند و باآغوش باز ازهمه استقبال می نماید، اینست که درسطح پایین تر ازهمه قرار دارد.

ادامه مطلب...

صفحه1 از13

جستجو

مکتب تصوف

Tasavof

 تصوف مکتب اخلاق است و پير طريقت مي‌کوشد که دل صوفي را به اخلاق الهي آراسته گرداند. در حقيقت نقش استاد طريق کيمياگري است و بايد توان آن را داشته باشد که مس دل سالک را با کيمياي نظر تعاليم خود به طلا مبدل سازد. آتشي لازم است تا مس دل در آن گداخته شود و با اکسير پير به طلا مبدل گردد. نام اين اکسير اعظم يا خميرمايه اصلي کار ارادت است و بدون آتش ارادت نه مس دل ذوب مي شود و نه اکسير پير قابل تاثير است.

امید و اراده

Omid

اگر در فراز و فرود هر نواخت زندگی، ناگاه ریتم آهنگت ناهماهنگ شد یا سیمی از سازت برید و پاره شد، دل قوی دار و با امید و اراده نواختن را ادامه بده و آهنگ زندگی را چنان بنواز که موزون ترین و دل نشین ترین صدای عالم به گوش دنیا برسد.

مقاله ها

به نام اوّل و آخر ...

یـوسـفِ جـانـم بـه دیـدارم بیـا          من ز خود رفتم، تو در جانم بیا اوّل مشی...

مسـافری سرگردان

روح انسان همانند آب است؛ از آسمان نازل می شود، مدّتی در دریاها و برکه ها منزل می...

خلقت انسان

کس ندانست بشر ازچه پدیدارشدست علّت خلق بشـر، حلّ معمّا عشـق است حمد و سپاس پرو...

رضایت از زندگی و خداشناسی

در دل خود گنج اسما یافتیم          کس نداند آنچه را ما یافتیم (دیوان نوربخش) ح...

خداوند از همه جهانیان بی نیاز است

خداوند در سوره ی 14 آیه ی 8 فرموده : « وَ قالَ مُوسی اِن تَکفُرُوا اَنتُم وَ مَن...

اشعار

همنشینان پاکباز

دوش   گِردِ   قدحم  عافيتی بود  مدام                     زهد  و تقواي  دمادم  ...

دردی کش میخانه

قــرآن ناطـق پیـر مـا، چشمان او تفـسیر آن          آیـات دلـجـویش بخوان، مستی بو...

مهمان نور

الا ای نوربخشِ دل، مرا در نورمهمان كن          بزن آتش سراپايم، بسان شمع سوزان ك...

خطوط شیدایی

مـدار ابرو و چشـمت خطـوطِ شـیدایی          نشـانِ عشـق و یه عالـم سـرانِ سـودایی...

با عشق بیا تا بشنوی

با عشق بیا تا بشـنوی، مهـر و صـفا را بشـنوی          گوشت شـود نغمه سـرا، ساز هُ...